Jak wyrobić kartę?

Dołącz do nas

Jak wyrobić kartę wędkarską:

Zdobycie karty wędkarskiej jest bardzo proste. Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję:

1. Przyswajamy sobie wiedzę z 'REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB'(amatorski regulamin) (do nabycia w kole PZW).

2. Udajemy się do Sklepu Zoologiczno-Wędkarskiego ZOOTEK przy ulicy Witosa 23 i uzyskujemy informacje na temat najbliższego egzaminu na kartę wędkarską.

3. Na egzamin zabieramy ze sobą dowód osobisty lub legitymację szkolną i następnie uiszczamy opłatę za egzamin.

4. Podczas egzaminu możemy popełnić dwa błędy.

5. Po egzaminie zakończonym sukcesem zabieramy ze sobą:
– Zaświadczenie o pozytywnym wyniku egzaminu (otrzymanym w Kole PZW),
– Druk na wydanie karty wędkarskiej.

6. Następnie wraz z Zaświadczeniem udajemy się do Starostwa Powiatowego – właściwego względem miejsca zamieszkania ( wydział środowiska).

7. W urzędzie składamy zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską, – składamy również jedną fotografię (format taki jak do legitymacji, dowodu osobistego, itp).

8. Uiszczamy opłatę urzędową za wydanie karty w wysokości ok 10 zł.

9. Po otrzymaniu karty wędkarskiej możemy cieszyć się z jej posiadania oraz możemy wstąpić do naszego Koła PZW!

Posiadanie karty wędkarskiej NIE UPRAWNIA  do połowu ryb!

Dokument ten zaświadcza jedynie o posiadaniu należytej wiedzy i umiejętności wymaganych do amatorskiego połowu ryb, oraz umożliwia opłacenie składek członkowskich i i uiszczenie opłat za wędkowanie na różnych wodach.

0 +

Zawodów rocznie

0 +

Członków koła

Jak zapisać się do naszego Koła Wędkarskiego?

Do naszego Koła Wędkarskiego mogą zapisać się wszyscy chętni którzy chcą amatorsko łowić ryby.

2. Udajemy się no Sklepu Zoologiczno-Wędkarskiego ZOOTEK przy ulicy Witosa 23 i uzyskujemy informacje.

Instrukcja jak zapisać się do naszego Koła:

1. Udajemy się do siedziby Koła Wędkarskiego nr 8 ZOOTEK.

Siedziba Koła znajduje się w Sklepie Zoologiczno-Wędkarskim ZOOTEK przy ul. Witosa 23 w Nowej Soli, kod pocztowy 67-100. 

Tel.606684822

2. Przynosimy ze sobą Kartę Wędkarską oraz jedną fotografię, potrzebną do wyrobienia legitymacji członkowskiej.

3. To wszystko! Stajemy się pełnoprawnymi członkami Koła Wędkarskiego.

Od tej chwili możesz brać udział we wszystkich zawodach oraz imprezach organizowanych w naszym Kole.

@kolonr8zootek

Znajdź nas na Facebooku