Jak zdobyć kartę wędkarską?

Karta Wędkarska – Jak zdobyć Kartę Wędkarską?

Karta Wędkarska – Aby łowić na polskich wodach, konieczna jest karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio, wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe. Aby go otrzymać, należy zdać egzamin z przepisów dotyczących wędkowania.

Prawo do egzaminowania ma Polski Związek Wędkarski (Komisja Egzaminacyjna przy najbliższym Kole PZW lub komisja organizacji społecznej pow. 200 członków zarejestrowana  w powiecie na dzień 1 stycznia br. ).

Nasze koło przeprowadza egzaminy na kartę wędkarską – kontakt w sprawie egzaminu kol. Robert Szpiczakowski (tel. 606684822).

Opłata egzaminacyjna normalna wynosi – 20 zł, dla kobiet i młodzieży uczącej się lub studiującej od 16 do 24 lat – 10 zł, dzieci i młodzież do lat 16 są zwolnieni z wnoszenia opłat egzaminacyjnych, po okazaniu legitymacji szkolnej. Opłatę egzaminacyjną wnosimy na konto:

Polski Związek Wędkarski Okręg w Zielonej Górze
ul. Bartosza Głowackiego 9, 65-301 Zielona Góra
Nr. Rachunku: 96 1750 1149 0000 0000 0257 8212
Tytułem: Egzamin na kartę wędkarską w kole PZW NR 8 ZOOTEK W NOWEJ SOLI

Gotowy druk wpłaty – druk wpłaty za egzamin

Po dokonaniu opłat
Z wiedzą zdobytą po zapoznaniu się z Rozporządzeniem i potwierdzeniem dokonania opłaty, należy przyjść na egzamin do siedziby Koła PZW NR8 Zootek w Nowej Soli Witosa 23 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu). Egzamin jest pisemny ( test ) – zadanych zostanie kilka pytań, sprawdzających znajomość Rozporządzenia. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi otrzymasz „Zaświadczenie o zdanym egzaminie na kartę wędkarską”.

Zdany egzamin – otrzymanie zaświadczenia
Z otrzymanym zaświadczeniem należy udać się do Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego (wykaz urzędów). W urzędzie wypełnia się wniosek o wydanie karty wędkarskiej i dokonuje się opłaty w wysokości 10 zł. Do wniosku należy dołączyć 1 zdjęcie (identyczne jak do dowodu osobistego: 3×4 cm) i zaświadczenie o zdanym egzaminie. Karta wędkarska zostanie wyrobiona w kilka dni.

UWAGA!

Sama karta wędkarska nie uprawnia Nas do wędkowania na wodach zarówno Polskiego Związku Wędkarskiego jak i innych użytkowników rybackich! (wyjątek stanowią wody należące do skarbu Państwa nie będące w dzierżawie, które są wykazane w odpowiednich rozporządzeniach )Karta wędkarska jest tylko dokumentem potwierdzającym, że znamy przepisy dotyczące Ustawy o rybactwie śródlądowym. W celu wędkowania zgodnie z prawem, należy wykupić zezwolenie na wędkowanie na dany akwen.